Discipline Committeie


SR.No. Name
1.डॉ० प्रवीन कुमार शर्मा
2.डॉ० दीपक डोभाल
3.श्री दीपक मिश्रा
4.डॉ० (श्रीमती) अनुपमा गौतम
5.डॉ० सन्तोष चौधरी
6. श्री गौरी शंकर खण्डेलवाल
7. मौ. फैजान