Library's Staff


SR.No. Name Post
1.डॉ0 सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुस्तकालयाध्यक्ष
2.श्री रामेश्वर दयाल शर्मालिपिक
3.श्री अनूप कुमार शांडिल्य लिपिक
4.श्री राजपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
5.श्री बिकास शर्माचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक

B.S.M.P.G.College Activities