Syllabus (M.A.(Sanskrat)Ist Year )


SEMESTER-I

(i) वैधिक साहित्य
(ii) नाट्क एंव गद्ध काव्य
(iii) भारतीय दर्शन
(iv) व्याकरण
(v) धर्म शास्त्र
(vi) पुराणेतिहास

SEMESTER-II

(i) वैदिक साहित्य एंव इतिहास
(ii) संस्क्रत साहित्य(पद्ध काव्य)
(iii) भारतीय दर्शन
(iv) भाषा विज्ञान
(v) धर्म शास्त्र
(vi) पुराणेतिहास

Syllabus (M.A.(Sanskrat)IInd Year)


SEMESTER-III

(i) निबन्ध एंव अनुवाद
(ii) साहित्य शास्त्र
(iii) संस्क्रत शास्त्र परिचय

SEMESTER-IV

(i) भारतीय संस्क्रति
(ii) साहित्य शास्त्र
(iii) मौखिक परिक्षा