Office Staff


SR.No. Name Post
1.श्री रामकुमार हरितकार्यालयाधीक्षक
2.श्री देवानन्द शर्मास्टेनो
3.प्रेम बल्लभ वरिष्ठ लिपिक
4.श्री हरपाल सिंह वरिष्ठ लिपिक
5.श्री अमित कुमार शर्मास० लेखाकार
6.श्री कामेश कुमारलिपिक
7.श्री सुरेशानन्दचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
8.श्री अरविन्द कुमार शर्माचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
9.श्री सतीश बोडाईचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
10.श्री श्याम सुन्दरचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
11.श्री अमित कुमारचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
12.श्री प्रबीण कुमारचतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
13. श्री संजय कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
14. श्री प्रदीप कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मिंक
15. श्री मनोज कुमार सफाई कर्मचारी